KAPLİN ÇEŞİTLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Kaplin, hareketi diğer bir makine parçasına iletmek için kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle bir güç kaynağında üretilen dönme hareketini başka bir sisteme aktarmaya yarar. Hareketin iletiminde oluşan titreşimlerin elenmesi için bu titreşimleri absorbe edecek özellikle lastik ya da membran türünden malzemelerden oluşur. Hareket esnasında mekanik titreşimler mekanizmaya zarar verilebilme riski bulunmaktadır. Kaplin bağlı olduğu makineye göre ucuz olsa bile doğru seçilmediği hallerde istenmeyen durumların oluşmasına yol açabilmektedir. Öncelikle, kaplin seçimini yapacak personelin teknik olarak kullanım yeri, ortam şartları, sistem özellikleri ve kaplin tipleri konusunda yeterince bilgi sahibi olması gerekmektedir. Sistemdeki güç bilgisi ile beraber ihtiyaç duyulan maksimum eksenel ve açısal kaçıklıklar tespit edilerek uygun kaplin tipi seçilir.  Kaplinin sistemde sigorta olması nedeniyle ihtiyacın üzerinde seçilecek olan Tork değeri, sistemde çok farklı zararlara sebebiyet verecektir. Dişli kaplin seçimi ise çok önemli bir husus olup, öncelikle seçilen kaplinin mukayesesi yapılırken kullanılan malzeme ve uygulanan ısıl işlem bilgisine haiz olunmalıdır.

KAPLİN KULLANIM ALANLARI

Kaplinler, güç aktarımının yapılacağı her noktada kullanılabilmekte olup yürütme ve kaldırma ekipmanları, pompa sistemleri gibi motorun kullanıldığı her yerde, basit ya da karışık ihtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır. Örnek olarak su pompasında kullanılabildiği gibi 250 tonluk bir vincin ana kaldırma grubunun girişinde de kullanılmaktadır.

Kaplin gibi parçalar boyut ve maliyet olarak küçük olmasına rağmen görevleri imalatçı açısından çok büyüktür.

  • Kaplinin bağlanması veya sökülmesi kolay olmalıdır.
  • İki bitişik mil dönme ekseni arasında bir miktar yanlış hizalanmaya izin verir.
  • Amacı, güç aktarımını en üst düzeye çıkarmak ve makine çalışma süresini (kavrama, rulman ve sızdırmazlık ömrünü) en üst düzeye çıkarmak için koşu hareketindeki kalan yanlış hizalanmayı en aza indirgemek olmalıdır.
  • Hiçbir çıkıntı parçası olmamalıdır.
  • Makine trenini tanımlanmış bir sıfır olmayan hizalamaya ayarlamak için üreticinin hizalama hedef değerlerini kullanması önerilir çünkü daha sonra makine çalışma sıcaklığındayken hizalama durumu kusursuzdur

Firmamızda her türlü kaplin bulunmakta olup talep üzerine özel üretim yapılması mümkündür.