Kauçuk Lastik Körükler

Büyük Körükler

Büyük ölçüdeki makineler ve özellikle pistonlar için hareket kabiliyetinin yüksek olması sebebiyle genellikle toz vb. maddelerden koruma sağlamak için tercih edilir.

Dar Hareketli Körükler

Bu tipteki dar hareketli körüklerin eksenel ve yanal hareketi kısıtlı olduğu için ufak çaptaki makinelerde ve mekanizmalarda kullanılır.

Geniş Hareketli Körükler

Bu tipteki geniş hareketli körükler eksenel ve yanal hareket imkanı sağladığı için çoğunlukla hareketli pistonlarda ve büyük mekanizmalarda kullanılır.

Küçük Körükler

Küçük çaplı körükler genellikle küçük çaptaki makinelerin kollarındaki hava akışını ve tozu engellemek ve ayrıca makinede mevcut pistonların zarar görmemesi için kullanılmaktadır.

Piston Körükleri

Piston körükleri, piston millerini yağ, su, eriyik metal, radyant sıcaklık ve toz gibi dış etkenlerden koruyarak pistonun çalışma ömrünü uzatır ve sistemi plansız duruşlardan korur.

Toz Körükleri

Çoğunlukla sanayi ve özellikle otomotiv sektöründe kullanılmakta olup hareketli mekanizmalarda sistemi tozdan ve olumsuz dış etkilerden korumak için kullanılmaktadır.

Vites Körükleri

Vites körükleri; otomobil, kamyon, iş makineleri gibi araçların yanında joystick, simulatör gibi mekanizmalarda kullanılmaktadır